Chronická choroba

Čo je chronická choroba:

Chronické ochorenie je ochorenie, ktoré pretrváva dlhšie ako šesť mesiacov a v krátkom čase sa nevyrieši.

Príklady chronických ochorení sú: diabetes, Alzheimerova choroba, hypertenzia, astma, AIDS, autoimunitné ochorenia atď. U detí je astma najčastejším chronickým ochorením.

Chronické ochorenia sprevádzajú jedinca v relatívnom čase jeho života av mnohých prípadoch sa nevylieči, len periodické liečby, čím sa stávajú priťažujúcim faktorom pre blaho a kvalitu života jednotlivca.

Hoci chronické ochorenie nie je naliehavé, môže byť okrem iného mimoriadne závažné pri niektorých ochoreniach dýchacích ciest, kardiovaskulárnych ochoreniach.

V niektorých prípadoch sú chronické ochorenia asymptomatické (nosič nemá žiadne príznaky), ale keď sa prejavia, záchvaty môžu byť intenzívne, bolestivé a veľmi nepríjemné.

Vo všeobecnosti sa chronické ochorenia nedajú vyriešiť len jedným liekom, vyžadujú väčšie liečby, ako sú infekčné choroby alebo choroby, ako je AIDS, Alzheimerova choroba atď.