odložiť

Čo je oneskorenie:

Odklad je tranzitívne sloveso s pôvodom v latinskej postgare, čo znamená oddialenie, oddialenie, zanechanie pozadu, nepripojenie dôležitosti nikomu alebo ničomu.

Niektoré synonymá procrastinating môže byť pohŕdanie, prestúpenie, alebo nerešpektovanie . Okrem toho to môže znamenať vzdanie sa, to znamená uprednostňovanie niečoho pred iným.

Toto sloveso môže byť tiež použité s pocitom zanedbávania niečoho, to znamená zastaviť starostlivosť alebo dať dôležitosť.

V angličtine sa posunutie odloží alebo oneskorí . Ex: Urobil všetko, čo mohol, ale nemohol odložiť rozhodnutie. Urobil všetko, čo mohol, ale nemohol odložiť rozhodnutie.

Oneskoriť alebo odložiť

Oneskorenie môže mať rovnaký zmysel pre otálenie, pretože to môže znamenať zanechanie niečoho neskôr. Procrastinating je odkladať niečo, čo je potrebné urobiť. Odkladanie sa však môže líšiť od odkladania, pretože sa môže rozhodnúť, že neurobí niečo iné.