preč

Čo je preč:

Vonku je prídavné meno anglického jazyka, ktoré chýba, von, vzdialené, vzdialené. Ako príslovka znamená preč, preč, preč.

Termín preč, keď sa pridáva k niektorému slovesu, môže zmeniť jeho význam, ako sa uvádza v niektorých výrazoch uvedených nižšie:

  • Choď preč! Choď preč !
  • Odíďte : uniknite

    " Get Away !" Zvyčajne sa používa v slangu ako obdiv, ktorý zodpovedá "Ja neverím!" Alebo "Buď vážny!"

    " Dostaňte sa s vraždou " sa vzťahuje na to, ako sa zbaviť vraždy, dostať sa z trestného činu

  • Uchovávajte mimo dosahu, držte ďalej
  • Utečte : utiecť
  • Odniesť
  • Odísť : odsťahovať sa, vzdialiť sa

Preč (komik)

Away (tiež napísaný Awey) je prezývka Jaime Gil da Costa, brazílskeho komika, ktorý sa narodil v meste Petrópolis, tiež známy ako "Away from Petrópolis". Ďalšie mená, ktorými je známy, sú "Gil Brother", "Brother Away" a "Away Nilzer".

Ako komik kričal " Preč !" Pri mnohých príležitostiach to bola jeho prezývka. Komik sa pripojil k skupine "Hermes a Renato", ale po nedorozumeniach vytvorených v roku 2011 na internete "Channel Away", kde sa prezentuje.