Eucharistia

Čo je Eucharistia:

Eucharistia znamená uznanie, vďakyvzdanie v gréčtine, oslava katolíckej cirkvi, zapamätanie si smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Aby sme prijali eucharistiu, je potrebné urobiť katechézu, ktorá je stretnutím, na ktorom sa ľudia dozvedia o Bohu, Biblii, reflexii o katolicizme. Po katechéze je potom jednotlivec pripravený urobiť prvé spoločenstvo, ktoré sa zvyčajne vykonáva vo veku siedmich, čo nebráni ostatným ľuďom, aby sa obrátili na katolicizmus, a to neskôr. Eucharistia je jedným zo siedmich sviatostí, keď ľudia prijímajú hostiteľa, symbol Kristovho tela v každom, kto robí spoločenstvo.

Eucharistia je veľmi obetovaním tela a krvi Ježiša, je to hostina Božia, kde sa delí o chlieb a víno, reprezentované hostiteľom, a pamätá si na okamih, ktorý Ježiš urobil, so svojimi apómiami a každý jednotlivec. právo na spoločenstvo. Pred spoločenstvom musia byť ľudia oslobodení od svojich hriechov tým, že sa priznajú kňazovi.

Význam Eucharistie spočíva v prijatí hostiteľa ako tela Kristovho, ktorý on ponúkol na kríži, a víno je jeho krvou preliatou pre odpustenie ľudstva. V katolicizme dochádza k transubstanciácii počas Eucharistie, to znamená, že dochádza k zmene podstaty a chlieb sa premieňa na Kristovo telo a víno do krvi Kristovej.

V niektorých náboženstvách, ako je protestantizmus, je Eucharistia lepšie známa ako Svätá večera, kde ľudia, ktorí veria v Ježiša ako Pána a Spasiteľa, jedia chlieb a pijú víno, aby si pamätali na obetu na kríži. Je obvyklé, že sväté prijímanie sa oslavuje v prvú nedeľu každého mesiaca.

Eucharistia v Biblii

Podľa textov v Novom zákone je Eucharistia kultovým obradom (sviatosť a obeta), ktorý ustanovil Ježiš Kristus pri poslednej večeri, v ktorej sa On sám ponúka Bohu a obetuje svoje telo a krv, v ktorej sa chlieb a druhy vína stali podstatnými., V tomto sviatostnom obrade je pripomínaná vášeň a smrť Ježiša.

V Novom zákone bol tento obrad vykonaný v kontexte spoločného jedla (agape), ale čoskoro sa stal nezávislým obradom spojeným s kázaním evanjelia. Eucharistia predstavuje analógiu s Veľkonočným jedlom Židov, pretože posledná večera bola slávená podľa židovského obradu Passover.

Dvojité potvrdenie "toto je moje telo" a "toto je moja krv" a oddelenie prvkov života (tela a krvi, ktoré sú zastúpené v chlebe a víne) symbolizujú a aktualizujú (podľa Marka 14:24) smrť Kristus ako obeť: telo, ktoré je obetované a krv, ktorá je preliata, v jasnom odkaze na obeť Kalvárie.

V Ignácom z Antiochie (v roku 110) obrad po prvýkrát prijíma meno Eucharistia a je potvrdený ako centrum uctievania, ktoré kresťania praktizujú spolu s čítaním posvätných textov.