Sčítanie ľudu

Čo je sčítanie ľudu:

Hlasovanie pri sčítaní ľudu spočíva v obmedzení práva voliť len na určité skupiny občanov, zvyčajne tých, ktorí majú vysoký sociálny a ekonomický štandard.

Všeobecne platí, že hlasovanie o sčítaní ľudu môže stále obmedziť právo voliť výlučne na iné skupiny, ako napríklad na základe pohlavia, náboženstva, etnickej príslušnosti atď.

Hlasovanie o sčítaní ľudu nie je systémom, ktorý by sa uplatňoval v demokratických štátoch, práve preto, že bolí niektoré základné princípy demokracie: zvrchovanosť, ktorú ľudia vykonávajú, a to rovnocenným a nediskriminačným spôsobom.

Ďalšie informácie o význame demokracie.

Sčítanie ľudu v Brazílii

Sčítanie ľudu bolo prvým modelom zavedeným v Brazílii, od koloniálneho obdobia až do konca impéria.

Hlasovanie zo sčítania ľudu bolo naplánované v Imperial Constitution z roku 1824, pričom toto právo zaniklo so zavedením ústavy z roku 1891, prvej od zavedenia republiky v krajine.

Ale ani s koncom sčítania ľudu nemali žobráci, negramotníci a ženy stále právo hlasovať s ústavou z roku 1891.

Podľa historických záznamov pochádzajú prvé voľby v Brazílii z roku 1532 av tomto prípade sa použil hlasovací systém sčítania ľudu.

Iba takzvaní „dobrí muži“, tj jednotlivci z bohatých rodín s ušľachtilými titulmi alebo majitelia mnohých majetkov, mali právo voliť a kandidovať na voľby .

S týmto systémom tak mohli konkurovať a hlasovať len za bohatých ľudí, ktorí úplne vylúčili zvyšok obyvateľstva, ktorí boli väčšinou chudobní.

Pozri tiež: význam voliteľného hlasovania.

Ústava z roku 1824 špecifikovala základné podmienky pre občana, aby mohol hlasovať: byť mužom starším ako 25 rokov s ročným finančným príjmom najmenej 100 milreis, čo bolo za tento čas dosť vysoké.

S hlasovaním sčítania ľudu nemohli hlasovať: ženy, muži do 25 rokov, zamestnanci všeobecne, indiáni, vojaci a otroci.