Pozrite si anglickú verziu

Čo je pre angličtinu:

Výraz „vidieť angličtinu“ sa bežne používa v portugalskom jazyku v zmysle niečoho, čo je zjavné, ale nie je platné alebo skutočné .

Tam sú niektoré teórie o vzniku tohto príslovia, však, najuznávanejšie hovorí, že by vznikol okolo začiatku devätnásteho storočia.

Príbeh hovorí, že Anglicko v tej dobe tlačilo Brazíliu a Portugalskú ríšu, aby vytvorili zákony, ktoré by zabránili obchodu s otrokmi v krajine.

Brazílska vláda s vedomím, že takéto pravidlá v krajine nikdy nebudú splnené, vytvorila falošné zákony, ktoré teoreticky bránili obchodu s otroctvom v Brazílii. Boli to však zákony iba pre Britov, aby videli a prestali tlačiť na lídrov krajiny.

Z tejto epizódy bolo dohodnuté použiť výraz "vidieť angličtinu" ako spôsob pomenovania demagogických zákonov, ktoré nemali žiadnu praktickú funkčnosť.

V dnešnej dobe je "vidieť angličtinu" výraz, ktorý súvisí s pokrytectvom a lžami, pretože má za cieľ oklamať ľudí, keď si myslia, že niečo je alebo funguje spôsobom, keď v skutočnosti to tak nie je.

Pozri tiež význam demagógie.