počiatočné

Čo je príjemca:

Príjemca je prídavné meno, ktoré kvalifikuje niečo alebo niečo, čo je na začiatku procesu, to znamená, že je počiatočnej povahy.

Tento pojem sa zvyčajne používa na identifikáciu počiatočnej fázy daného procesu alebo cyklu, tj niečo, čo je v stave pocitu .

V lekárskom kontexte je napríklad bežné používať termín začínajúce tehotenstvo na označenie obdobia, ktoré zahŕňa prvé dni a týždne tehotenstva.

Etymologicky, slovo "začínajúci" pochádza z latinského incpere, čo znamená "začať" alebo "dať začiatok".

Medzi hlavnými synonymami počiatku vyniká: rodiaci sa, inauguračný, embryonálny a začiatočník.

Počiatočný a nestály

Obe slová sú klasifikované ako homonyfonos a heterógrafos, to znamená, že majú rovnakú výslovnosť, ale s odlišným pravopisom.

Počiatočný a insipient majú tiež úplne iné významy. Slovo "začínajúci" (s písmenom "c"), ako je vidieť, je spojené s tým, čo začína, pretože pochádza z latinského začiatočníka, čo znamená "začať" alebo "začiatok".

Na druhej strane, termín "insipient" (s písmenom "s") pochádza z latinského sapere, čo znamená "mať chuť" alebo "vedieť". Predpona " in " priraďuje slovu k pocitu negácie, a preto je insipient spojený s "nepoznaním", prídavným menom, ktoré charakterizuje niečo alebo niekoho ako "nie múdreho", "bez úsudku", "nevedomého" a "bláznivého",

Ďalšie informácie o význame insipient.