kraj

Čo je to Región:

Región je veľký úsek pôdy . Je to územie, ktoré sa vzhľadom na podnebie, pôdu, vegetáciu, hospodársku produkciu a iné vlastné charakteristiky odlišuje od susedných území. Je to vymedzená, vymedzená, etablovaná oblasť.

Brazília bola rozdelená do piatich veľkých regiónov, ktoré boli vytvorené pozorovaním prevládajúcich prírodných a ekonomických charakteristík v každej hlavnej oblasti: Sever, Severovýchod, Stredozápad, Juhovýchod a Juh.

Legal Amazon je región, ohraničený Amazonským lesom, ktorý zahŕňa štáty Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima a časť štátov Mato Grosso, Tocantins a Maranhão, vytvorených na uľahčenie projektového plánovania. sociálny a hospodársky rozvoj vymedzenej oblasti.

Ďalším vymedzeným regiónom je Amazon International, ktorá zahŕňa deväť krajín: Brazília, Bolívia, Peru, Ekvádor, Kolumbia, Venezuela, Guyana, Francúzska Guyana a Surinam.

Oblasť Xingu je ďalšou veľkou oblasťou, vytvorenou v roku 1961, kde sa Xingu Indigenous Park nachádza v severozápadnom štáte Mato Grosso, v stredozápadnej oblasti Brazílie, rezanej riekou Xingu, domovom domorodých kmeňov rôznych etnických skupín.