časová os

Čo je časová os:

Časová os je anglické slovo, ktoré znamená " časová os " v portugalskom jazyku.

Termín časová os je dobre známy medzi užívateľmi sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter a Instagram . Toto je poradie publikácií uskutočnených na online sociálnych platformách, ktoré pomáhajú užívateľovi webu orientovať sa, zobrazujúc najnovšie aktualizácie od svojich priateľov.

" Časová os " sa objaví na domovskej stránke na väčšine sociálnych sietí a aplikácií. Typicky, publikácie, ktoré sa objavujú na časovej osi používateľa, sú v súlade s ich preferenciami alebo osobným vkusom na internete, čo znamená, že informácie, ktoré sociálna sieť považuje za najrelevantnejšie pre jednotlivca, budú mať priority na "časovej osi".

Hlavným účelom časovej osi je však chronologická organizácia informácií uverejnených v profile používateľa na sociálnej sieti.

Pozri tiež význam Hashtag.