chromatín

Čo je to chromatín:

Chromatín pozostáva z komplexu DNA, RNA a proteínov, ktoré sú prítomné v bunkovom jadre eukaryotov vo forme dlhého vlákna. Históny sú hlavné proteíny, ktoré tvoria chromatín.

Chromatín je zvyčajne rozdelený do dvoch kategórií podľa svojho stavu: euchromatínu a heterochromatínu.

Eukromatín: Keď sú vlákna chromatínu menej kondenzované, znamená to, že má aktívnu DNA, tj bunka je schopná „čítať“ obsah tohto genetického materiálu.

Heterochromatín: vlákna sú kondenzované, stočené spolu v spleti. V tomto prípade je DNA inaktívna, pretože bunky v tom čase nie sú schopné kódovať kondenzovaný genetický materiál.

V laboratóriu je možné rozlíšiť euchromatín a heterochromatín farebne. Keď sa aplikuje špeciálne farbivo, zóny s intenzívnejším odtieňom znamenajú akumuláciu chromatínu, t.j. heterochromatínu. Čím jasnejšia je oblasť, potom znamená, že chromatín je menej kondenzovaný (euchromatín).

Pozri tiež: Význam DNA a RNA.

Sexuálny chromatín

Tiež známy ako Barrova mŕtvica, pozostáva z jedného z X chromozómov prítomných v cicavčích samiciach, ktoré sú kondenzované (inaktivované). Napríklad u ľudí majú ženy dve chromozómy X, z ktorých jeden je kondenzovaný.

Samce sú tvorené chromozómom X a chromozómom Y av tomto prípade nemajú pohlavný chromatín - s výnimkou ľudí s Klinefelterovým syndrómom.

Chromatín a chromozóm

Rozdiel spočíva v tom, že chromatínové vlákno je v jadre medzifázovej bunky, to znamená, že nie je v delení. Od okamihu, keď bunka začne proces delenia, sa chromatínové vlákna samočinne zvíjajú a kondenzujú. Takto sa rodia chromozómy.

Stručne povedané, chromatín a chromozóm sú takmer to isté, ale s rôznymi štruktúrami.

Zistite viac o význame chromozómov.