bode zmiernou

Čo je to Scapegoat:

Obetný baránka je výraz používaný na definovanie osoby, na ktorú padnú vinníci iných.

Obetný baránka je výraz používaný, keď je niekto obvinený z trestného činu, ktorý nebol, alebo nebol tvorcom.

Scapegoat je populárny výraz, ktorý definuje jednotlivca, ktorý nemôže dokázať svoju nevinnosť, dokonca aj bez toho, aby bol priamo zodpovedný za obvinenie.

Termín "obetný baránka" sa používa vtedy, keď je človek vinný z nešťastia.

odcineni

Expiatory je ten, ktorý slúži na zmierenie.

zmierenie

Zmierenie je čin alebo účinok zmierenia, trestu, pokánia, modlitieb na upokojenie božstva.

Pôvod výrazu

Termín „obetný barán“ mal svoj pôvod v deň zmierenia, ako sa uvádza v Biblii. Deň zmierenia bol rituálom pre očistenie každého izraelského národa. Na obrad boli vzatí dvaja kozy, kde jeden z nich bol obetovaný a druhý obetný barán sa dotkol hlavy na kňaza, ktorý vyznal všetky hriechy Izraelov a poslal ich na púšť, kde boli všetky ich hriechy. ničený.