eukaryota

Čo je Eucarionte:

Eukarte je jednobunková alebo viacbunková bytosť, ktorá má knižnicu (jadrovú membránu), to znamená, že jej bunkové jadro je oddelené od cytoplazmy membránou, na rozdiel od prokaryotov, ktoré nemajú knižnicu.

Slovo "eucarionte" je tvorené gréckymi výrazmi eu = "true" + káryon = "core".

Prvky, riasy, huby, rastliny a zvieratá sú príkladmi eukaryotických bytostí, ktorých veľkosť buniek sa pohybuje od 10 do 100 um.

Eukaryotické bunky majú dve odlišné časti: cytoplazmu a jadro, medzi ktorými molekuly cirkulujú v oboch smeroch.

Okrem toho, že sú väčšie, majú oveľa komplexnejšiu štruktúru ako prokaryotické bunky. Najdôležitejším znakom eukaryotických buniek je ich bohatosť v membránach.

Keď je bunková stena prítomná, je chemicky jednoduchá (rastliny a huby). Ribozómy sú distribuované v endoplazmatickom retikule, v mitochondriách a v chloroplastoch.

Glykokax, oblasť bohatá na sacharidy na povrchu buniek, je prítomná v živočíšnych eukaryotických bunkách.

Eukaryotická DNA má viac chromozómov, je lineárna a histónová. Používajú meiózu a mitózu ako formy bunkového delenia.