súmrak

Čo je súmrak:

Twilight je jas rastúcej intenzity za úsvitu a klesania za súmraku.

" Ranný súmrak " pochádza z osvetlenia horných vrstiev atmosféry Slnkom, hoci skrytý, je blízko horizontu. Ranný súmrak sa deje s prvými slnečnými lúčmi dňa.

" Večerný súmrak " sa deje vtedy, keď sa jasnosť javí ako klesajúca intenzita, ktorá sa deje za súmraku, keď sa slnko skrýva na obzore a jeho svetlo zostáva viditeľné. Večerný súmrak je preč pred nocou, s poslednými slnečnými lúčmi toho dňa.

V obraznom zmysle súmraku sa odkazuje na úpadok, pokles, keď sa hovorí, že človek je v rozpade v živote. Môže to byť aj v postojoch, ktoré demonštrujú nedostatok charakteru, a potom sa hovorí, že osoba padla v súmraku a odhalila svoju tmavšiu stránku.