CNPJ

Čo je CNPJ:

CNPJ je skratka pre Národný register právnických osôb . Je to register, v ktorom sú všetky právnické osoby a fyzické osoby (jednotlivci, ktorí jednotlivo využívajú činnosti na účely zisku) povinné registrovať sa pred začatím svojej činnosti.

Pre právnickú osobu má CNPJ tú istú funkciu ako register individuálnych daňových poplatníkov (CPF) pre občana (jednotlivca), tj identifikáciu s Federálnou daňovou službou Brazílie, ktorá je orgánom zodpovedným za správu registrácií fyzických osôb. a právnickou osobou.

CNPJ má rôzne informácie, ako je napríklad názov subjektu, adresa, dátum otvorenia, opis ekonomickej činnosti, právna povaha, overenie katastrálnej situácie v spolkovom výnose, okrem iných údajov, ktoré sú zaujímavé pre spolkový štát, štát, federálny okres a obce.

V júli 1999 Národný register právnických osôb nahradil bývalý CGC - generálny register daňových poplatníkov s cieľom zjednotiť registračné postupy spoločností.