Príliš veľa

Čo je príliš veľa:

Príliš veľa je prídavné meno, ktoré kvalifikuje to, čo je vyššie alebo vyššie ako to, čo sa považuje za normálne . Pozostáva z niečoho, čo je prehnané alebo je to v prebytku.

Keď človek používa slovo príliš veľa, človek zvyčajne vyjadruje myšlienku určitej veci, ktorá presiahla jej hranice, to znamená, že prekonala to, čo sa považuje za normálne alebo obvyklé.

Slovo môže byť tiež klasifikované ako príslovie, pripisujúce zmysel preháňania a nadmernosti k téme modlitby.

Príklad: "Študent bol príliš spokojný so známkou, ktorú dostal . "

Etymologicky aj slovo pochádza z portugalčiny zo španielčiny.

Synonymá pre demasiado

Niektoré z hlavných synonym sú tiež:

 • Veľmi;
 • nadmerná;
 • prehnané;
 • nesúrodý;
 • Príliš veľa;
 • premrštené;
 • svieži;
 • hyperbolické;
 • zbytočné;
 • postrádateľný;
 • zbytočné;
 • dosť;
 • Zneužívajúce.

Na druhej strane, niektoré z hlavných antonymií sú aj: kontrolované; málo; merané; stručnejší; primerané; mierny; pokojný; a mierne.

Pozri tiež význam prehnané, premrštené a príliš veľa.