nemý

Čo je hlúpe:

Hlúpy je prídavné meno anglického jazyka, čo znamená nemý, tichý, tichý, bez slov . Znamená to tiež hluché, bez zvuku a stále sa používa na označenie niečoho, čo je zahmlené, ohromené, ohromené.

Damp je tiež sloveso, ktoré znamená stlmiť, stlmiť, stlmiť a ticho.

V doslovnom zmysle je neschopnosť hovoriť, spôsobená léziami v hlasivkách, dedičnou hluchotou alebo nejakým prekvapením, strachom alebo strachom, ktoré provokujú stav dočasného šoku, čo znemožňuje reč.

V obraznom zmysle je neschopnosť vyjadriť sa pre nedostatok inteligencie, aby pochopila a hovorila o nejakom predmete, ukazovala nejasnú a nejasnú reč. Hlúpy, nudné.

Iracionálne zvieratá sú tiež kvalifikované ako " hlúpe ", pretože im chýba moc ľudskej reči.

Termín je stále aplikovaný na ľubovoľný objekt, ktorý normálne produkuje nejaký zvuk, ale ktorý sa javí ako okamih stlmený, napríklad: „ hlúpy telefón “.

Hlúpy - hudba

Pieseň skupiny Nirvana, s názvom "Dumb", je súčasťou albumu "In Utero". Jedna z verzií Kurt Cobain, vodca kapely, pre význam piesne, by bola ich závisť na ľuďoch, ktorí boli vždy šťastní v akejkoľvek situácii bez toho, aby boli depresívni alebo smutní.