Vodná energia

Čo je to Hydro Power:

Vodná energia je spôsob, ako získať elektrickú energiu prostredníctvom pohybu sily a vody (potenciálna energia alebo hydraulická energia).

Tento druh energie, ktorý je považovaný za druhý najväčší zdroj elektrickej energie na svete, sa vyrába využitím hydraulického potenciálu, tj sila vody v riekach sa využíva na výrobu energie.

Táto výroba energie je možná len prostredníctvom výstavby vodných elektrární v riekach, ktoré majú veľký objem vody a ktoré v ich priebehu vykazujú nerovnosti. Sú to tie, ktoré premieňajú silu vody na elektrinu a poskytujú ju obyvateľstvu.

Vodné elektrárne tiež stavajú priehrady, ktoré kontrolujú silu vody, ktorá je tiež známa ako potenciálna energia . A keď voda prechádza cez závod a potrubné priehrady, dochádza k procesu transformácie potenciálnej energie (vodnej energie ) na mechanickú energiu (pohyb turbíny).

Pohyblivé turbíny sú napojené na generátor, ktorý je zodpovedný za transformáciu mechanickej energie na elektrickú energiu a jej vedenie do silových káblov a transformátorov, ktoré sa dostanú do domácností.

Viac informácií o význame vodnej elektrárne a mechanickej energie.

Výhody a nevýhody vodnej energie

Využívaním prírodného zdroja v hojnosti sa vodná energia považuje za obnoviteľnú, čo predstavuje výhodu, pretože vyrába energiu čistým, neznečisťujúcim a lacným spôsobom.

Vyžaduje si to však vysoké investície do výstavby elektrární, okrem toho, že majú významné sociálno-environmentálne vplyvy a dôsledky pre komunity, ktoré sú ovplyvnené výstavbou elektrární.

Vodná energia v Brazílii

Brazília je považovaná za tretieho najväčšieho výrobcu vodnej energie na svete vzhľadom na veľký hydraulický potenciál a bohaté vodné zdroje.

V súčasnosti približne 90% energie vyrobenej v krajine pochádza z vodných elektrární a nachádzajú sa vo všetkých regiónoch, medzi ktorými sú: \ t

  • Itaipu Binacional Vodné elektrárne : Nachádza sa na rieke Paraná, zahŕňa časť štátu Paraná a časť Paraguaja.
  • Vodná elektráreň Belo Monte : nachádza sa na rieke Xingu v štáte Pará.
  • Vodná elektráreň Tucuruí : nachádza sa na rieke Tocantins, v štáte Pará.
  • Vodná elektráreň Jirau : nachádza sa na rieke Madeira, v štáte Rondônia.
  • Vodná elektráreň Santo Antônio : nachádza sa na rieke Madeira v štáte Rondônia.

Pozri tiež význam hydrauliky.