prchavý

Čo je to Voluble:

Voluble je adjektívum dvoch žánrov pochádzajúcich z latinského volubilu, ktorý klasifikuje vec, ktorá sa otáča, otáča alebo mení smer .

V obraznom zmysle sa slovo voluble vzťahuje na to, čo je nemenné, nestabilné alebo premenlivé . Hnusná osoba je osoba, ktorá veľmi ľahko mení svoju myseľ alebo stav. Ex: Jeho nálada je veľmi hnusná, v jednom momente je zúrivý a ďalší je pokojný.

V kontexte botaniky slovo fickle opisuje rastliny, ktorých stonky sa vinú v špirále okolo danej podpory. Tento typ adaptácie je pomerne bežný v horolezeckých rastlinách, ako sú liany alebo vinič.

Prchavé a prchavé

Prchavé a prchavé prídavné mená sú často zmätené a niekedy zneužívané. Prchavé sa vzťahuje na schopnosť lietať, alebo v prípade chémie je to atribút, ktorý označuje jednoduchosť odparovania určitej kvapaliny (napríklad alkoholu). Na druhej strane, fickle indikuje schopnosť otáčania alebo zmeny smeru. Prchavé a prchavé sú však považované za synonymá, keď sa používajú v obrazovom zmysle, aby vyjadrili pojem nestálosti a nestability.