Pomoc s nákladmi

Čo je pomoc s nákladmi:

Nákladová pomoc je hodnota, ktorú zamestnávateľ platí zamestnancovi, konkrétne na úhradu nákladov vzniknutých presunom zamestnanca zo svojho obvyklého pracovného miesta, tj keď je prevedený do práce v inom meste.

Náklady spojené s prevodom môžu byť napríklad s nákladmi na prepravu Vášho tovaru, so zmenou bydliska, s prenájmom nehnuteľnosti, okrem iného.

Náklady nie sú mzdou, pretože sú určené len na úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zmeny.

Ak však spoločnosť mesačne vypláca zamestnancovi určitú čiastku na pokrytie nákladov vyplývajúcich z práce, nemôže označiť za „pomoc na náklady“. Táto mesačná suma sa stane neoddeliteľnou súčasťou platu a spoločnosť bude podliehať plateniu všetkých nákladov na prácu a sociálne zabezpečenie (INSS, FGTS, okrem iného), ktoré sa týkajú tejto sumy.