antagonistický

Čo je antagonistické:

Antagonista je mužské adjektívum, čo znamená opačný, protichodný, nekompatibilný, protichodný, protichodný, súperiaci . Príklad antagonizmu: vojna a mier, láska a nenávisť .

Antagonista je výraz, ktorý odkazuje na všetko, čo predstavuje antagonizmus, to znamená na všetko, čo sa prezentuje opačným spôsobom, čo je proti dvom pojmom, dvom pojmom, dvom myšlienkam.

Antagonistické koncepty sú protichodné koncepty alebo názory na tú istú tému, rovnaký argument.

Byť protivníkom je byť protivníkom, byť opačný, konať v protiklade s akoukoľvek skutočnosťou. Byť nepriateľský je byť proti niekomu alebo niekomu, konať ako protivník.

Antagonista (podstatné meno dvoch rodov) je ten, ktorý je protirečivý, odporný, ktorý prezentuje protichodné, nekompatibilné myšlienky.

Antonym antagonizmu je priaznivý, ekvivalentný.