vhľad

Čo Insight znamená:

Vhľad je podstatné meno pochádzajúce z anglického jazyka a to znamená náhle pochopenie niečoho alebo konkrétnej situácie.

Vhľad je tiež spojený so schopnosťou rozoznať, môže byť opísaný ako druh zjavenia . V nákresoch je predstava znázornená kresbou svietidla na hlave znaku, ktorá ukazuje jedinečný okamih osvietenia, v ktorom bolo svetlo vytvorené.

Vhľad je kognitívna udalosť, ktorá môže byť spojená s rôznymi javmi a môže byť synonymom porozumenia, poznania, intuície . Niektorí ľudia tvrdia, že vhľad je vhľad alebo schopnosť niečo vnímať a stáva sa to vtedy, keď sa náhle objaví riešenie .

Toto slovo, ktoré vzniklo v archaickej angličtine, je tvorené predponou, čo znamená "v" alebo "v" a slovo zrak znamená "zrak". Vhľad teda môže znamenať "vnútorný pohľad" alebo vidieť očami duše alebo mysle.

Vhľad do psychológie

Insight je veľmi dôležitá koncepcia v Gestalt Psychology. Naznačuje obavu o skutočnej povahe veci prostredníctvom intuitívneho porozumenia.

To tiež odkazuje na mentálne videnie alebo rozlišovanie, ktoré vám umožní vidieť situácie alebo pravdy, ktoré sú skryté. Často je nevyhnutné riešiť problémy vzťahov a v psychoterapii umožňuje pochopenie príčin emocionálnych ťažkostí.

Vhľad tiež vstupuje do oblasti introspekcie a sebapoznania, čo predpokladá vedomosti o tom, čo motivuje správanie, myslenie alebo konanie jednotlivca.