horlivý

Aké horlivé prostriedky:

Horlivý je mužské adjektívum, ktoré znamená charakteristiku alebo atribút niekoho, kto prejavuje horlivosť . Môže byť aj synonymom opatrnosti, usilovnosti alebo žiarlivosti .

Toto slovo pochádza z gréckeho zélos a bolo tiež použité na opis stavu horlivého zasvätenia a starostlivosti o niekoho voči inej osobe.

V niektorých prípadoch sa toto slovo môže použiť aj na opis metodickej osoby, ktorá sa veľmi uplatňuje na určitú úlohu alebo činnosť.

Žiarlivý Boh

V Biblii je Boh opísaný ako horlivá bytosť, ktorá sa stará o svoj ľud, o tých, ktorých miluje.

Výraz „horlivosť Pána Zástupov to urobí“ znamená, že Boh nezabúda na Jeho zasľúbenia a naznačuje veci, ktoré sa určite naplnia.

Je tiež možné poznamenať, že v tomto prípade je horlivosť nielen starostlivosťou, ale aj žiarlivosťou. Boh nezdieľa svoju slávu, chválu a uctievanie s ostatnými, a je žiarlivý, keď ho Jeho ľud nevkladá do života.

V 2. Korintským 11: 2 apoštol Pavol hovorí: „Horlivosť, ktorú mám pre vás, je horlivosť, ktorá prichádza od Boha.“ To znamená, že aj Božie deti musia byť horlivé.

Prečítajte si tiež význam Diligent.