uchvátiť

Čo je Usurpar:

Uzurpovať je chytiť niečo nečestne, prevziať ho podvodným spôsobom, nesprávne vykonávať svoju funkciu a nevhodne využívať umelosti.

Usurpar je priamym tranzitívnym slovesom, je to činnosť, pri ktorej sa predpokladá uplatnenie poplatku za podvod alebo podvod. Napríklad: Advokát si uzurpoval funkcie sudcu . Je tiež priamym a nepriamym tranzitívnym slovesom: silou, získaním za podvod.

Uzurpátor je ten, kto praktikuje akt uzurpovania, to znamená podvodu, podvádzania, falšovania, neoprávneného získavania pozemkov iných ľudí, neprimeraných pozícií tovaru, ktorý mu nepatrí.

Uzurpácia je čin alebo účinok uchopenia, tj podvádzania, klamania, podvádzania, zranenia. Uzurpácia sa považuje za trestný čin a podlieha pokutám alebo odňatím slobody na jeden až šesť mesiacov podľa Trestného zákona, článok 161.