Monopolizovať

Čo je monopolizácia:

Monopolizácia je priame tranzitívne sloveso, ktoré znamená ovládnuť, mať exkluzivitu pre seba, vyniknúť, upriamiť pozornosť bez toho, aby dala príležitosť druhému. Napríklad : monopolizácia konverzácie, monopolizácia strany, monopolizácia stretnutia atď.

Monopolizácia v trhovom hospodárstve vytvára osobitnú podmienku nedokonalej hospodárskej súťaže, v ktorej jediná spoločnosť monopolizuje trh pre konkrétny výrobok alebo službu, čím sa stanovuje zvýšenie ceny.

Ak chcete monopolizovať dopravu, využívať alebo vlastniť výhradné práva alebo privilégiá, je praktikovať monopol, to znamená, keď jedna spoločnosť zneužíva spôsobom, ktorý predáva výrobok alebo poskytuje služby bez konkurencie. Je to mať ovládnutie trhu.

Monopolizovať je hromadiť určitú komoditu, to znamená stiahnuť z obehu určitý produkt, s cieľom zaviesť vysoké marketingové ceny.

Monopolizovať je robiť alebo mať monopol - situácia, v ktorej je na trhu dominovaná monopolná štruktúra, kde ceny sú stanovené monopolizujúcou spoločnosťou a nie zákonmi trhu, čo im zaručuje superlukros. Väčšina krajín má súbor zákonov na zabránenie vzniku monopolu.