krst

Čo je krst:

Krst je názov rituálu očisty a zasvätenia, ktorý sa praktizuje v rôznych náboženstvách, najmä v kresťanstve. Slovo krst súvisí aj s činom dať meno niekomu.

V katolíckej cirkvi sa krst praktizuje vo väčšine prípadov u novorodencov, čo sa začalo v treťom storočí. Považuje sa za prvú sviatosť, kde je hlava dieťaťa trikrát mokrá.

V protestantizme alebo v evanjeliových cirkvách sa krst uskutočňuje u starších ľudí, čo si vyžaduje svedomie, aby sa vyznali vieru, a vyhlasujú, že sa rozlúčia so „starým životom“, zomierajúc na zlé zvyky. Potom, keď sa človek objaví, vstane, keď bol Ježiš vzkriesený, začína nový život.

Termín " krst ohňom " označuje začatie niekoho v ozbrojenom konflikte, prvýkrát na bojisku. Príklad: Druhá svetová vojna bola môj krst ohňom a moje nohy sa od tej doby neprestali triasť.

Je bežné, že krst predmetov, ako sú lode alebo zvony, dáva im meno, aby sa začali používať. V konkrétnom prípade lodí, často fľaša šampanského je rozbité na trupe lode.

Krst vodou

Výraz "vodný krst" sa vzťahuje na akt osoby, ktorá verejne deklaruje svoju vieru v Ježiša, čo naznačuje ich ochotu byť poslušný Bohu počas ich života.

Po príchode Ježiša je akt ponorenia počas krstu narážkou na smrť a pohrebu Ježiša a akt zjavenia súvisí s jeho vzkriesením.

Krst v Duchu Svätom

Krst v Duchu Svätom je udalosťou v živote kresťana, v ktorom človek prijíma pomazanie Ducha Svätého a je vybavený darmi, ktoré mu umožňujú dávať slávu Bohu prostredníctvom bohatého života.

Niektoré cirkvi neveria v krst Ducha Svätého, zatiaľ čo iní nesúhlasia s časom, keď sa stane krst v Duchu Svätom. Zatiaľ čo niektorí tvrdia, že sa to stane automaticky, keď človek prijíma Ježiša ako Pána a Spasiteľa, iní tvrdia, že sa to môže stať neskôr.

Rôzne denominácie majú rôzne predstavy o krste v Duchu Svätom. Niektoré denominácie napríklad neveria v dar jazyka, zatiaľ čo iní veria, že hovorenie v jazykoch dokazuje, že bol pokrstený v Duchu Svätom.

Ježišov krst

Jedným z najznámejších krstov všetkých čias bol krst Ježiša Krista, ktorý vykonal Ján Krstiteľ v rieke Jordán. V tomto prípade Biblia hovorí, že Boží hlas počuli prítomní ľudia a Duch Svätý zostúpil na Ježiša v podobe holubice.

Krvný krst

Krst krvi sa stane, keď niekto zomrie kvôli svojej viere, to znamená, že sú mučeníkom. Niektorí myslitelia verili, že ak nepokrstená osoba zomrela kvôli svojej viere, bola zachránená aj bez toho, aby bola pokrstená. V katolíckej cirkvi to bola veľmi kontroverzná téma.