snívanie

Čo je snívanie:

Snívanie je stav rozdeľovania ľudskej bytosti, keď ju unesie predstavivosť, obrazy, sny alebo hlboké myšlienky; ignorovanie kontaktu s realitou alebo prostredím, ktoré ju obklopuje.

Snívanie je považované za stav fantázie alebo dokonca "šialenstvo", keď sa skutočný svet spojí s predstavivosťou alebo hlbokými túžbami jednotlivcov. Sny sú prítomné v nepodložených presvedčeniach alebo ideáloch; alebo iluzórne odhady.

Ľudia často prezentujú snívanie, keď sú v stave bludu alebo straty rozumu, či už z psychologických alebo patologických dôvodov, ako sú vysoké horúčky.

Niektorí psychológovia veria, že sny sú prejavmi ľudského podvedomia, rovnako ako sny. To znamená, že sny by boli rovnaké ako sny.

Jednotlivci v stave snov majú tendenciu hovoriť o dekontextualizovaných subjektoch, ktoré majú zmysel len pre seba; konverzácií alebo neočakávaných akcií, ktoré nemajú časovú os alebo racionálnu líniu.

Synonymá devaneio

  • fantázie
  • ilúzie
  • beletrie
  • predstavivosť
  • prízrak
  • snívať
  • vyhliadka

Pozri tiež význam ilúzie a klamu.