obvinenie

Čo je Delación:

Dať je účinok alebo akt rozdávania, to znamená podania sťažnosti na niečo, čo sa konalo ako tajomstvo.

Tento pojem - delation - je bežný v právnej oblasti, keď existuje obvinenie z určenia jednotlivca na strane druhej, vo forme sťažnosti.

Získaná spätná väzba

Ide o typický prejav právneho prostredia a určuje druh „výmeny láskavosti“ medzi sudcom a odporcom.

Ocenená listina sa stane, keď odporca konkrétneho trestného činu poskytne spravodlivosti dôležité informácie o prípade a pomôže tak zachytiť ostatných, ktorí sa podieľajú na priestupku.

Ako odmenu dostane informátor zmäkčenie vo vete, ak informácie, ktoré poskytol, sú skutočne dôležité na vyriešenie trestného činu.

Zistite viac o význame udeľovania listín.

Apokryfické zjavenie

Apokryfické vypovedanie je anonymné vypovedanie, keď sa žalobca rozhodne obviniť alebo niečo odsúdiť, ale jeho identita sa zachová v anonymite.

Ďalšie informácie o význame Delator.