stupienok

Čo je pódium:

Pódium je platforma na rôznych úrovniach, kde sa zvyčajne umiestňujú na prvom mieste v určitom závode alebo súťaži.

Trojstupňové pódium je zvyčajne najbežnejšie, pričom najnižšia základňa je pridelená na tretie miesto, medián na druhom mieste a veľký majster s najvyšším priestorom na pódium.

V športových súťažiach je používanie pódií v jednotlivých športových disciplínach bežné, ako napríklad plávanie, preteky, bojové umenia a pod.

Pri udeľovaní cien za veľké športové podujatia, ako sú napríklad olympijské hry a majstrovstvá sveta vo futbale, sa rituál vydávania bronzových, strieborných a zlatých medailí zvyčajne koná s víťazmi pod pódiom pri počúvaní národnej hymny ich víťazov. príslušných krajinách.

V angličtine sa slovo pódium prekladá ako pódium, pravopis sa zvyčajne používa v niektorých situáciách v portugalskom jazyku, aj keď sa nepovažuje za správnu formu písania.

Pódiá sú súčasťou architektúry starovekých rímskych chrámov, považovaných za vysoké základy, ktoré stavbu podporovali.

Oni tiež dali meno múrom, ktoré obklopovali arény amfiteátrov a tvorili pódium, kde stálo čestné a čestné miesto.

Pozri tiež význam súťažných hier.