Základné práva

Aké sú základné práva:

Základné právazákladné individuálne, sociálne, politické a zákonné práva, ktoré sú zakotvené vo Federálnej ústave národa.

Základné práva sa spravidla zakladajú na zásadách ľudských práv, zaručujú slobodu, život, rovnosť, vzdelávanie, bezpečnosť a podobne.

Stanovenie základných práv však zohľadňuje historicko-kultúrny kontext danej spoločnosti. V tomto prípade sa napríklad základné práva rôznych krajín môžu líšiť podľa kultúrnych a historických osobitostí každej civilizácie.

Základných práv a záruk v brazílskej ústave

V Brazílii federálna ústava z roku 1988 určuje základné práva všetkých občanov krajiny, či už sa narodili alebo naturalizovali.

Podľa štruktúry brazílskej ústavy sú základné práva a záruky rozdelené do troch hlavných skupín: individuálne a kolektívne práva; sociálne práva a národnosť; a politických práv.

Medzi základné práva brazílskej ústavy patria: život, sloboda, rovnosť, bezpečnosť, vzdelávanie, zdravie, bývanie, práca, voľný čas, pomoc bezdomovcom, doprava, hlasovanie, medzi inými,

Ľudské práva a základné práva

Niektorí ľudia si zamieňajú oboje, akoby boli synonymami, ale pojem ľudských práv sa považuje za odlišný od tzv. Základných práv.

Podľa niektorých učencov majú ľudské práva univerzálny a nadčasový charakter, platný pre všetkých ľudí na svete, bez ohľadu na ich národnosť, etnicitu, kultúru atď.

Základné práva sa na druhej strane vykladajú ako vnútroštátne, pretože sú vnútorne spojené so zárukami, ktoré daný štát poskytuje svojim občanom.

K nejasnostiam medzi ľudskými právami a základnými právami ústavy však dochádza preto, lebo tieto sú väčšinou inšpirované prvými.

Pozri tiež význam ľudských práv, 10 princípov práv detí a ústavných princípov.