teda

Čo to je:

Ide teda o spojenie, ktoré slúži na označenie skoršej myšlienky v rámci vety.

Podľa gramatiky portugalského jazyka sú spojky slovami, ktoré pôsobia ako väzby medzi rôznymi vetami alebo termínmi rovnakej gramatickej hodnoty.

V tomto prípade sa teda „preto“ klasifikuje ako rozhodujúca spojka, ktorá sa používa na vyjadrenie záveru myšlienky v rámci vety.

Príklad: "Študoval som veľa, takže si myslím, že dostanem dobré známky . "

Keď sa používa na začiatku vety, pripisuje textu myšlienku dokončenia myšlienky uvedenej v predchádzajúcej vete.

Ďalšie informácie o význame konjunktúr.

Preto a preto

Obidva pojmy existujú v portugalskom jazyku, ale majú rôzne významy a musia sa používať v rôznych situáciách.

"Preto", ako je vidieť, sa skladá z presvedčivého spojenia, už "preto" sa používa na označenie myšlienky neurčitého množstva alebo hodnoty.

Príklad: "Boli ste preč tak dlho, že mi chýbaš."

Synonymá

 • teda
 • čoskoro
 • teda
 • Z tohto dôvodu
 • Byť takto
 • Vzhľadom na to
 • Byť takto
 • Týmto spôsobom
 • Z tohto dôvodu
 • Týmto spôsobom
 • Týmto spôsobom
 • Týmto spôsobom.