s Hry pred športom

Čo sú hry pred športom:

Pre-športové hry sú adaptácie tradičných a rekreačných športov s cieľom rozvíjať špecifické fyzické a sociálne zručnosti účastníkov .

Pre-športové hry sú zvyčajne určené pre jednotlivcov, ktorí chcú začať šport. Pred začiatkom športu však pred-športové hry slúžia ako tréning základných pohybov potrebných pre tento športový spôsob.

Pre-športové hry sú tiež dôležité pre zvýšenie sociálnych zručností účastníkov, napríklad podporu tímovej práce.

Na rozdiel od športových hier, ktoré sa vyznačujú špecifickým súborom pravidiel, sú pred-športové hry viac zamerané na rekreačný charakter, s flexibilitou cieľov, pravidiel, trvanlivosti, hráčov, okrem iných vlastností.

Zistite viac o význame rekreačných hier.

Príklady hier pred športom

Ako už bolo povedané, hry pred športom sú variáciami menších hier, ktoré pomáhajú trénovať motorické, taktické a fyzické schopnosti účastníkov pre konkrétny šport.

Napríklad na precvičovanie basketbalových ihrísk môžu účastníci hrať tzv. „Low Basketball“, kde je kôš na nižšej úrovni a ľahší prístup, ale ktorý pomáha hráčom trénovať umiestnenie a ako hrať.

Pozri tiež: význam súťažných hier a družstevných hier.