Podčiarknite a podčiarknite

Čo je podčiarknutie a podčiarknutie:

Podčiarknuté a podčiarknuté sú výrazy anglického jazyka a majú rôzne významy. Podčiarknuté slovo znamená "podčiarknutie" v doslovnom preklade, zatiaľ čo podčiarknutie je odkazom na podčiarkovník, ktorý sa používa predovšetkým v e-mailových adresách.

V Brazílii je bežné používať podčiarknutie a podčiarkovník ako synonymá na označenie toho istého grafického symbolu. Ale v komunikácii v anglickom jazyku existuje veľký rozdiel medzi týmito dvoma slovami.

Ako už bolo povedané, podčiarknutie znamená v portugalskom preklade „podčiarknutie“, takže tento výraz by sa mal používať iba na označenie podčiarknutia (napríklad vodorovná čiara pod určitým slovom, frázou alebo písmenom).

Podčiarkovník je znak, ktorý zodpovedá 95. symbolu amerického štandardného kódu pre výmenu informácií (ASCII), čo je signál používaný hlavne v komunikáciách na počítačoch ako náhrada za priestor, pretože tieto systémy nemôžu interpretovať medzery ako oddeľovače informácií.

Príklad:[email protected]

Získajte viac informácií o význame podčiarknutia .