Obávam sa

Čo je to strach:

Strach je pocit, ktorý sa vyznačuje strachom a neistotou v tvár nejakej udalosti považovanej za negatívnu . Strach je spravidla vždy sprevádzaný určitým stupňom strachu.

Strach a strach sú dve emócie, ktoré sú zvyčajne spojené, ale majú mierne odlišné významy. Strach je chápaný ako hroziaci, to znamená, že sa vzťahuje na okamžitú a teda prechodnú situáciu. Na druhej strane, strach je obsiahlejší, zahŕňajúc trvalé obavy, alebo ktoré nie sú spojené s konkrétnou udalosťou.

Príklad: "Bojí sa švábov" | "Bojí sa, že nevykoná skúšku."

Slovo strach je ohyb v prvej osobnosti, ktorá je prítomná v Prítomnosti Indikátu slovesa strachu .

Pozri tiež: Strach.

Synonymá príjmu

Niektoré z hlavných synonymá strachu sú:

 • záchvat;
 • znepokojenie;
 • nepokoj;
 • utrpenie;
 • strachu;
 • strachu;
 • úzkosť;
 • muky;
 • neistota;
 • schizma;
 • Nedôvera.

Hlavnými antonymami strachu sú: pokoj; odvaha; odvaha; trust; impavidez; a bezohľadnosti.