kontext

Čo je to Kontextualizácia:

Kontextualizácia je konaním vytvorenia kontextu pre konkrétnu vec, zvyčajne s cieľom vysvetliť napríklad motívy alebo charakteristiky precedensu situácie.

Kontextualizácia je dôležitá preto, aby existovala správna znalosť určitého predmetu, pretože v tomto prípade sú prezentované okolnosti, ktoré pomáhajú skôr tvoriť úplné pochopenie predmetu než roztriešteným spôsobom.

Niektoré výrazy možno použiť ako synonymá kontextualizácie, ako napríklad: prezentovanie kontextu; opisujú kontext; odhaliť okolnosti; zvážiť podľa kontextu; interpretovať podľa kontextu.

Kontextualizácia je spravidla jednou z etáp používaných v akademických a vedeckých prácach (napríklad TCC) s cieľom odôvodniť a vypátrať históriu predmetu štúdia. Týmto spôsobom je autor schopný vybudovať logickú cestu pre vývoj a správnu analýzu daného predmetu.

Viac informácií o TCC.

Aby sa konala kontextualizácia, je potrebné najprv zhromaždiť všetky informácie, ktoré sa týkajú určitej veci, či už nepriamo alebo priamo. Výskumník tak bude schopný porozumieť charakteristikám správania, ktoré ovplyvňujú napríklad jeho predmet štúdia.

Pozri tiež význam kontextualizácie.