výnimočne

Čo je výnimočne:

Výnimočne sa jedná o príslovku v portugalskom jazyku, ktorá sa používa na označenie excentricity, abnormalít a nezvyčajného spôsobu, akým je určitá vec prezentovaná alebo liečená, napríklad.

Ako príslovka režimu výnimočne predstavuje výnimočnú situáciu, teda situáciu, ktorá sa vyskytuje mimo normy a normy.

Príklad: "Výnimočne nebudú dnes žiadne triedy . "

Slovo výnimočne vyjadruje myšlienku, že určitá podmienka je výnimočná - mimo bežného, ​​výnimočného a zriedkavého. Môže tiež predstavovať vysokú úroveň kvality niečoho, čo je nad štandardom.

Príklad: "Vaše deti sa správali výnimočne . "

Pozri tiež: Význam výnimočného.

Synonymá pre excepcionalmente

Niektoré z hlavných synoným sú:

 • neobvykle;
 • neobvykle;
 • Na rozdiel;
 • zriedka;
 • prehnane;
 • hojne;
 • nadmerne;
 • nesmierne;
 • mimoriadne;
 • skvele;
 • Je pozoruhodné.

Na druhej strane, hlavné antonymá výnimočne sú: normálne; bežne a bežne.

V angličtine možno slovo výnimočne preložiť doslovne ako výnimočne .