kasta

Čo je kasta:

Kasta je tradičný, dedičný alebo sociálny stratifikačný systém podľa zákona a založený na klasifikáciách ako rasa, kultúra, povolanie, náboženstvo atď.

Kasta v sanskrte (staroveký jazyk používaný v Indii) znamená "farbu".

V biológii je kasta skupinou jedincov patriacich k živočíšnym alebo rastlinným druhom a majúcich podobné vlastnosti prenášané dedičnosťou.

Vo vinohradníctve je kasta odroda, ktorá produkuje hrozno so špecifickými vlastnosťami alebo podobne.

V enológii sa arómy prenášajú do vína hroznom, ktoré mu dávalo pôvod, pričom je možné identifikovať odrody, s ktorými boli vyrobené ochutnávkou.

Sociálna kasta

India a niektoré krajiny hinduistického náboženstva, ako napríklad Nepál, majú kastový systém, ktorý je dôležitým sociálnym rozdelením hinduistickej spoločnosti, ale indická ústava odmieta diskrimináciu založenú na kastách v súlade s demokratickými a sekulárnymi zásadami, založil národ.

Plemená sú dedičnou sociálnou skupinou, v ktorej stav jednotlivca prechádza z otca na syna a každý člen sa môže vydávať len s ľuďmi z vlastnej skupiny.

V Indii sú štyri druhy kastov: Brahmin, ktorí sú kňazi a učení ľudia, kšatrija, ktorí sú bojovníkmi, vaiši, ktorí sú obchodníkmi, a shudrasdra, ktorí sú služobníkmi, to sú roľníci, pracovníkov.