trúchlivá

Čo je to Dingy:

Lúgubre je prídavné meno dvoch rodov v portugalskom jazyku a vyjadruje niečo pochmúrne, smutné alebo pohrebné .

Môže sa tiež použiť na rozprávanie o výskyte niečoho alebo niekoho, čo spôsobuje strach, strach, alebo má zlovestný a odporný vzhľad.

Pojem lugubrious súvisí so smrťou a mŕtvymi, je odkazom na pocit smútku a straty.

Príklad: „ Tento strach z pekla, ktorý hlboko narúša život človeka a rozširuje sa nad všetky ponuré tiene smrti, musí byť vyhnaný impulzom a neexistuje žiadna pokojná a celá radosť . (Lucrecia).

Etymologicky, termín lugubrious pochádza z latinskej lugŭbris, čo znamená "čo znamená bolesť" alebo "to, čo je smutné alebo zlovestné."

Synonymá pre lúgubre

 • Pohrebný dom
 • pohrebné
 • pohreb
 • kalný
 • smútok
 • morbídne
 • ohyzdný
 • děs
 • pohrebné
 • zlovestný
 • děsný
 • smutný
 • Lugente
 • strašidelný
 • Soturno
 • mlčanlivý
 • tmavý

Pozri tiež význam zla.