World Wide Web

Čo je to World Wide Web:

World Wide Web je celosvetová sieť, známa tiež ako Web alebo WWW. World Wide Web je systém hypermediálnych dokumentov, ktoré sú prepojené a prevádzkované na internete.

Celosvetové webové dokumenty môžu byť vo forme videí, zvukov, hypertextov a obrázkov a na prezeranie informácií sa na načítanie týchto informácií a ich zobrazenie na obrazovke používateľa používa počítačový program s názvom prehliadač. Užívateľ potom môže sledovať odkazy na stránke na iné dokumenty alebo dokonca posielať informácie späť na server.

Celosvetová webová stránka vznikla v roku 1989 ako integrátor informácií, v rámci ktorého sa k väčšine informácií dostupných na internete mohlo pristupovať jednoduchšie a dôslednejšie na rôznych platformách. Štandardnou formou WWW informácií je hypertext, ktorý umožňuje prepojenie rôznych dokumentov, ktoré sa nachádzajú na rôznych serveroch v rôznych častiach sveta.

Hypertext je kódovaný jazykom HTML, ktorý má sadu kódovacích značiek, ktoré sú interpretované klientmi WWW na rôznych platformách. Protokol používaný na prenos informácií vo WWW je http, čo je aplikačný protokol, ktorý má objektivitu na podporu distribuovaných, kooperatívnych a hypermediálnych informačných systémov.