povýšenie

Čo je propagácia:

V obraznom zmysle povzbudenie znamená stimuláciu, impulz, pomoc . Termín sa používa aj so zmyslom pre úľavu, balzam, ktorý upokojuje.

Má etymologický pôvod v latinskom " fomentus ", ktorého význam je "čo sa ohrieva", "čo drží oheň". Fomento je druh kvapaliny alebo masti, ktorý sa používa ako prostriedok na podnecovanie.

Podpora podporuje pokrok . Je to vzrušujúce alebo niečo podnecujúce. To tiež označuje akt trením kože s nejakou tekutinou (podnecovanie).

Jeden z najbežnejších významov tohto pojmu sa vzťahuje na akúkoľvek vládnu činnosť, ktorej cieľom je podpora rozvoja krajiny, regiónu alebo dokonca najrôznejších sektorov: poľnohospodárstva, obchodu a služieb, kultúry, vzdelávania, Priemysel, zdravie, cestovný ruch atď.

Podpora činností je definovaná ako politika na podporu konkrétneho sektora. V odvetví by to mohla byť napríklad definícia dlhodobejšieho bankového financovania.

Pre ekonomiku regiónu, stimul predstavuje injekciu zdrojov do aktivít, ktoré budú generovať tovar a služby, čím sa zvýši produkcia, zamestnanosť a príjem obyvateľstva.

Pracuje ako zhovievavosť, ktorej cieľom je uľahčiť alebo riešiť rozvojové problémy, stimulovať rast a podporovať pokrok v rôznych sektoroch činnosti.