Ad hoc

Čo je to Ad hoc:

Ad hoc znamená „na tento účel “, „na tento účel “ alebo „na tento účel . Ide o latinský výraz, ktorý sa všeobecne používa na informovanie, že daná udalosť je dočasná a určená na tento konkrétny účel.

Ad hoc skúška, ad hoc metóda, kancelária alebo ad hoc funkcia sú príklady, ktoré definujú vytvorenie dočasného, ​​ktoré bude slúžiť len určitému účelu.

V právnom kontexte sa tento výraz používa vtedy, keď je niekto poverený plnením konkrétnej úlohy. Advokát advokát v zmysle zákona znamená dočasné vymenovanie advokáta na verejnú obranu obžalovaného, ​​ktorý sa zúčastňuje na vypočutí bez toho, aby ho obhajoval profesionál.

Vo vede sa zvyčajne vytvára ad hoc hypotéza, aby sa dokázalo, čo navrhovaná nová teória nemôže vysvetliť, aby nebola diskreditovaná.

Vo filozofii vznikajú aj ad hoc hypotézy, ako argumenty vynájdené zo samotnej skutočnosti, ktorá má vysvetliť.

Sieť ad hoc

V počítačoch je sieť ad hoc dočasným spojením medzi viacerými počítačmi a zariadeniami používanými na konkrétny účel, napríklad: sieťové hry, zdieľanie dokumentov, zdieľanie tlačiarní, zdieľanie internetu s používateľmi siete atď.

Ad hoc siete sú bezdrôtové siete, kde prepojené počítače navzájom komunikujú priamo bez potreby smerovača .