epigenetiky

Čo je to Epigenetics:

Epigenetika sa skladá z modifikácií genetických funkcií, ktoré sú dedičné, ale to zase nemení sekvenciu DNA jednotlivca. Stručne povedané, predstavuje negenetické variácie, ktoré sa prenášajú z jednej generácie na druhú.

Pretože všetky bunky v tele obsahujú rovnaké gény, epigenetika slúži ako prostriedok na kontrolu funkcií každého génu podľa bunky. Napríklad bunky s proteínovým génom zodpovedným za produkciu spermií existujú v srdci, ale to bolo "inaktivované", pretože táto funkcia nie je v tomto orgáne potrebná.

Podľa životného štýlu a sociálneho prostredia, v ktorom je jedinec vložený, sa však môžu vyskytnúť určité chemické zmeny v DNA av proteínoch, ktoré ju obklopujú, čo ovplyvňuje funkcie niektorých génov. Týmto spôsobom dochádza k epigenetickým zmenám, ktoré sa môžu prenášať napríklad potomkom tejto osoby.

Potraviny, vystavenie znečisteniu, užívanie drog, cvičenie, okrem iných faktorov životného prostredia môžu tiež slúžiť na zmenu niektorých funkcií génov, pričom zanechávajú „epigenetické znaky“, ktoré môžu byť zdedené budúcimi generáciami tohto jednotlivca.

Zistite viac o význame génov a DNA.

Epigenetické dedičstvo

Pozostáva z negenetických zmien, ktoré možno preniesť na budúce generácie. Počas tvorby embrya sa napríklad epigenetické znaky ponechané na niektorých rodičovských génoch prenesú na ich potomstvo. Tieto značky môžu spôsobiť zmeny vo funkciách niektorých z týchto génov.

Pozri tiež význam mutácie.