Aliancia

Čo je aliancia:

Aliancia znamená spojenie medzi dvoma alebo viacerými subjektmi na spoločný účel a môže byť medzi osobami, spoločnosťami, spoločnosťami alebo krajinami.

Aliancia je názov kruhu, ktorý sa používa na označenie únie medzi dvoma ľuďmi, často prostredníctvom manželstva. Je to prípad, keď symbol nadobúda názov toho, čo symbolizuje.

Vojenská aliancia

Najznámejšie spojenectvá medzi krajinami nastali v dvoch veľkých svetových vojnách. V prvej svetovej vojne bola trojitá aliancia dohodou medzi Nemeckom, Rakúsko-Uhorskou monarchiou a Talianskom. V druhej svetovej vojne sa na jednej strane vytvorilo spojenectvo medzi Spojenými štátmi, Anglickom a Francúzskom, ktoré tvoria skupinu spojeneckých krajín . Na druhej strane vznikla aliancia medzi krajinami Axis: Nemecko, Taliansko a Japonsko.

Snubný prsteň

Aliancia je záväzok, angažovanosť alebo snubný prsteň, ktorý je vnímaný ako spojovací článok medzi párom. Aliancia je klenotom kovu, zlata, striebra atď.

Finančné aliancie

Spojenie s finančnými cieľmi možno vytvoriť medzi spoločnosťami alebo krajinami. Vytvárajú sa strategické aliancie medzi nezávislými spoločnosťami, ktoré prinášajú know-how a zdroje (ľudské, finančné atď.) Spoločnému cieľu. Anglický termín pre tento typ aliancie medzi spoločnosťami je Joint Venture .