sporadicky

Čo je to sporadicky:

Sporadicky je to príslovka, ktorá odkazuje na to, čo sa vyskytuje zriedkavo, zriedka alebo náhodne, počas dlhého časového obdobia.

Príklad: „Do divadla chodím sporadicky“.

Vo vyššie uvedenom príklade slovo „sporadicky“ vyjadruje myšlienku, že činnosť modlitby - ísť do divadla - sa vyskytuje sporadicky, to znamená príležitostne.

Niektorí ľudia si mýlia správne písanie tohto slova. Správny spôsob písania je sporadicky. Forma " exporadically " je nesprávna a neexistuje v portugalskom jazyku.

Viac informácií o význame Niekedy.

Synonymá: esporadicamente

Niektoré z hlavných synoným sú sporadicky:

 • príležitostne;
 • včas;
 • zriedka;
 • vzácny;
 • izolácie;
 • nakoniec;
 • nedbalo;
 • náhodne;
 • riedko;
 • šetrne;
 • Riedko.