EBITDA

Čo je EBITDA:

EBITDA znamená " Zisk pred úrokom, dane, odpisy a amortizácia ", čo znamená " Zisk pred úrokom, dane, odpisy a amortizácia ", v portugalčine.

EBITDA je finančný ukazovateľ, tiež nazývaný Lajida, a vyjadruje, ako veľmi spoločnosť vytvára svoje zdroje prostredníctvom svojich prevádzkových činností, nepočítajúc dane a iné finančné účinky.

EBITDA je dôležitá pre podnikateľov a podnikových manažérov, pretože im dáva možnosť nielen analyzovať konečný výsledok organizácie, ale celý proces, a tento ukazovateľ sa široko využíva na akciovom trhu.

EBITDA sa používa hlavne na analýzu výkonnosti organizácií, pretože je schopná merať produktivitu a efektívnosť spoločnosti, čo je pre podnikateľa, ktorý má v úmysle investovať, nevyhnutné. Termín je široko používaný finančnými analytikmi pri analýze súvah verejne obchodovaných spoločností.

Vypočítajte EBITDA

Pre výpočet EBITDA je potrebné najprv vypočítať prevádzkový zisk, ktorým je odpočítanie čistého zisku, nákladov na predaný tovar (CPV), prevádzkových nákladov a čistých finančných nákladov (náklady znížené o výnosy z úrokov a ostatné finančné položky). ).

Potom len pridáva k prevádzkovému zisku úroky, odpisy a amortizáciu, ktoré sú zahrnuté do COGS a prevádzkové náklady.