Sledovať

Čo je Zelar:

Vedenie znamená starostlivosť, oddanosť niečomu alebo osobe. Má mať osobitný záväzok pri vykonávaní niektorých úloh. Pozerať sa na niekoho alebo niekoho je to isté ako pozerať sa, starať sa o neho opatrne, opatrne alebo starostlivo. Občania sa napríklad musia starať o verejné statky. Škola musí zabezpečiť pohodlie študentov. Profesionálny nadšenie zlepšuje pracovníka.

Termín starostlivosť sa tiež používa v niektorých prípadoch s významom žiarlivosti, napríklad vo výraze „že pani je extrémne horlivá so svojím manželom“.

Zelar je názov zvolený pre značky spoločností súvisiacich s nehnuteľnosťami, kondomíniovým manažmentom alebo upratovaním, pretože sa vzťahuje na myšlienku usilovnosti, oddanosti a horlivosti v domácnosti.

"Názov, na ktorý sa treba pozerať" je názov knihy brazílskeho karikaturistu, novinára a básnika: Millôr Fernandes.