Čierna skrinka

Čo je čierna skrinka:

Čierna skrinka je zariadenie používané v letúnoch, kde sa počas hry zaznamenávajú všetky údaje o prevádzke a rozhovory posádky.

Čierna skrinka používaná v lietadlách má oranžové a fluorescenčné pásy pre lepšiu viditeľnosť v prípade hľadania nehody. Je vyrobený z odolného materiálu, ktorý podporuje vysoké teploty (1000 stupňov Celzia) a vysoký hĺbkový tlak. Čiernu skrinku vytvoril austrálsky inžinier David Warren, keď premýšľal o dôležitosti vývoja zariadenia, ktoré okrem Flight Data Recorder ( FDR ) zaznamenalo aj hlasy v záznamníku zvuku v kabíne ( CVR ).

Čierna skrinka je koncepcia teórie systémov, ktorá označuje uzavretý systém, s mechanizmami vnútornej štruktúry, ktoré nie sú otvorené pozorovaniu, poznajúc len vstupné hodnoty a výstupné hodnoty. Tento význam sa použil pri priradení názvu prístroja, ktorý zaznamenáva údaje o lete na neskoršie štúdium príčin leteckej nehody.

Termín môže byť tiež aplikovaný obrazovo na ľudí, napríklad zamestnanec čiernej skrinky nadobúda význam sebeckosti, pretože skrýva informácie alebo vedomosti a potom ich používa ako aktívum v snahe odlíšiť sa od pracovnej skupiny. Označuje aj iné každodenné situácie, ktoré sa nezdajú byť celkom jasné alebo sa podieľajú na nejakom tajomstve.