úvod

Čo je to Úvod:

Úvod znamená začiatok alebo začiatok . Je to akt alebo účinok zavedenia . Je to stručný text, ktorý predchádza písomnej práci a slúži na jej prezentáciu čitateľovi, je predslovom diela.

V súvislosti so školskými prácami je úvodom k tomu, aby čitateľovi stručne predstavila tému, ktorá bude rozpracovaná a ako bude prezentovaná počas celej práce.

Pre všetky vedecké práce, ktoré vyžadujú zloženie textov na prezentáciu myšlienok (esej, články, monografie alebo diplomové práce), je nevyhnutné, aby existovala úvodná časť, časť vývoja a záver . Úroveň prehĺbenia témy závisí od typu práce, ktorá bude napísaná.

V jednoduchej dizertačnej práci by mal úvodník oznámiť čitateľovi, ktorý predmet bude predmetom celého textu. Je to syntetizovaná prezentácia riešenej témy a kontextualizácia s realitou. V akademických prácach, podľa vedeckej metodiky, úvod by mal tiež charakterizovať danú tému, uviesť ciele a výsledky výskumu, uviesť relevantnosť práce atď.

V kontexte pedagogiky pojem „úvod“ označuje činnosť zavedenia novej témy alebo myšlienky. Napríklad kniha, ktorej cieľom je prezentovať základy určitej témy pre ďalšie štúdium, má zvyčajne názov: "Úvod do ... Ekonomika, psychológia, filozofia, informatika atď."

Ďalšie informácie o dizertačnej práci.