jednotka

Čo je jednota:

Slovo jednota pochádza z latinského výrazu unitas a označuje kvalitu toho, čo je jedinečné alebo nedeliteľné. To znamená, čo sa považuje za individuálne a nie množné.

Jednotka tiež označuje spojenie zložiek s určitou homogenitou alebo identitou. Vojenská jednotka je organizácia zložená z vojenského personálu, ktorý patrí do tej istej časti vojenského systému. Nemocnica sa skladá z niekoľkých jednotiek a JIP (jednotka intenzívnej starostlivosti) je jedným z najbežnejších.

V matematike je jednotka reprezentovaná číslom jedna. Je to prvok, z ktorého sú konštruované všetky ostatné prirodzené čísla. Dva sú nástupcom jednoty (alebo súčtom dvoch jednotiek), traja sú nástupcom dvoch (alebo súčtu troch jednotiek) a tak ďalej.

Vo vede je fyzikálna veličina, ktorá slúži ako referencia pre dané meranie, označená ako merná jednotka. Napríklad meter pre dĺžku, kilogram pre hmotnosť, druhý pre čas. Medzinárodný systém jednotiek sa zameriava na štandardizáciu meracích jednotiek. Je to systém prijatý vo väčšine krajín sveta. Príkladom jednej z mála výnimiek sú Spojené štáty.