Znova sa narodil

Čo sa znova narodilo:

Byť znovuzrodený znamená mať možnosť začať znovu, mať novú šancu . Termín je široko používaný v Biblii a tiež v Evanjelickej cirkvi, pretože znovuzrodenie je synonymom pre prijatie Ježišovej obety.

V Biblii, Jn 3: 1-21, Ježiš hovorí k Nikodémovi, farizejovi, že aby bolo vidieť Božie kráľovstvo, je potrebné byť znovuzrodený. Spočiatku Nikodémovia nerozumejú, pretože si myslel, že sa narodil z nových fyzických alebo biologických. Ježiš však hovoril o novom narodení Ducha, aby bolo vidieť Božie kráľovstvo, bolo nevyhnutné zmeniť priebeh jeho života, prijať spásu, ktorá je daná ľudskej bytosti prostredníctvom prijatia Jeho obety a jeho učenia.

V spiritizme sa hovorí aj o znovuzrodení a používajú sa tie isté pasáže Biblie, pretože veria, že keď Ježiš hovoril o „znovuzrodení“, je to znamenie, že veril vo vzkriesenie, to znamená po osobe. zomrie, môže sa znovuzrodiť a vrátiť sa na Zem.

Znovu sa narodil je tiež hovorový termín, ktorý sa hovorí, keď niekto prejde veľkou obtiažou, alebo napríklad dopravnou nehodou a prežije, to znamená, že bola "znovu narodená" po tom, čo pozorne pozorovala smrť.