samozrejmý

Čo je Axiomatic:

Axiomatic je niečo evidentné, nesporné, nepopierateľné, je to relatívne k axiómom. Axiomatic má význam v niekoľkých vedách, ako je logika, matematika, inžinierstvo, všetky s teóriami o axiómoch.

V logike existuje axiomatický systém, ktorý je formou deduktívnej teórie, konštruovanej z počiatočných termínov a ktorý bol vyvinutý podľa definičných pravidiel. V matematike existuje aj axiomatický systém, ktorý je súborom axiómov, ktoré môžu byť použité na logické odvodenie viet.

V logike, axiomatický je, keď axiom, nazývaný aj postulát, je veta, ktorá nebola dokázaná alebo preukázaná, a napriek tomu je považovaná za samozrejmosť, je konsenzus, aby sme mohli prijať teóriu.

Tam je tiež kniha s názvom "Axiomy Zürichu, " napísal Max Gunther, ktorý sa zaoberá taktikou švajčiarskych bankárov k úspechu.